<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen København S

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Hjerte-foreningens lokalforening København S – 2022

Skrevet tirsdag d. 15. februar 2022

 

Dato: Torsdag den 3. februar 2022 kl. 18:40 – 19:10.

Sted: Sundhedshus Amager – Hans Bogbinders Allé 3 – opgang 7 – 2300 København S.

 

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).

Dagsorden

 

  1. Valg af ordstyrer og referent: Ingen ordstyrer. MG var referent.

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Intet at godkende.

 

  1. Konstituering af bestyrelsen

 

Titelpost Navn Valgår Næste valgår
Formand Margit Grome 2013 2 år – 2023
Næstformand Lene Voller 2019 2 år – 2024
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Torben Bredahl Nielsen 2019 2 år – 2023
Bestyrelsesmedlem Flemming Nyborg Andersen 2013 2 år – 2023
Sekretær*/

Bestyrelsesmedlem

Ole Beier 2022 2 år – 2024
Bestyrelsesmedlem Michael Faltum 2022 2 år – 2024
Suppleant Crista Axen 2017 1 år – 2023

*)

Der var ikke den store rift om sekretærjobbet, men det endte med, at Ole tog det med følgende forbehold:

  • Formanden udsender diverse indkaldelser.
  • Referatskrivning går på skift.
  • Ole læser korrektur på formandens skriftlige arbejder (nyhedsbreve, pressemeddelelser m.v.)

Den nye bestyrelse: Lene, Crista, Torben og Ole.

Flemming, Margit og Michael.

Med venlig hilsen

Margit Grome

  1. februar 2022.