<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling 6. marts kl. 10.30

Skrevet fredag d. 12. februar 2021

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Lørdag den 6. marts kl. 10.30

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse – Grundet udsat generalforsamling i 2020 (pga. corona) er alle på valg. Kandidater, der skulle have været på valg sidste år dog kun for en 1-årig valgperiode i 2021:
  Birthe Bugtrup. 1-årigt mandat. Modtager genvalg.
  Anne Lene Løvbjerg. 1-årigt mandat. Modtager ikke genvalg.
  Kristin Oladottir. 1-årigt mandat. Modtager ikke genvalg.
  Helle Asmussen. 2-årigt mandat. Modtager genvalg.
  Per Schlander. 2-årigt mandat. Modtager genvalg.
  Kjeld Nielsen, suppleant. Modtager genvalg.
 6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til konstitueret formand Helle Asmussen på mail horsens@hjerteforening.dk

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via nedenstående link. Mødet forventes at vare max 1 time.

Tilmeld dig – klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

 

Vi håber at møde dig virtuelt den 6. marts.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Horsens