• Vi har brug for dig! – Søger frivillige

    Hjerteforeningen har lokalforeninger over det meste af landet. De repræsenterer Hjerteforeningen i lokalsamfundet og sikrer Hjerteforeningens landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. Lokalforeningerne er båret af frivillige kræfter. Lokalforeningen består af frivillige i lokalområdet, der arbejder for hjertesagen. Du kan enten være med i bestyrelsesarbejdet eller arbejde i forskellige aktivitetsgrupper under bestyrelsen. Lokalforeningen har […]

    Skrevet fredag d. 28. januar 2022

  • Hjertemotion Live

    Det er så absolut en usædvanlig situation vi befinder os i. Man har på kort tid arbejdet på, at skabe de bedste tilbud til vores medlemmer af Hjerteforeningen og hjertepatienter i Danmark, under de nuværende forudsætninger. Den sidste uge har man arbejdet intenst på, at kunne tilbyde alle mulighed for at træne videre hjemme i […]

    Skrevet fredag d. 3. april 2020