<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Hørsholm

Referat af Hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 9 års fødselsdag den 25. januar 2024.

Skrevet torsdag d. 1. februar 2024

Alle blev budt på et glas champagne som velkomst. Derefter indledte formand Inga Nielsen aftenen med at byde velkommen:

” Kære gæster.
Hjertelig velkommen til hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 9 års fødselsdag. Velkommen til borgmester Morten Slotved.
Velkommen til Amin Jensen som står for aftenens underholdning.

Programmet i aften:
Efter servering af velkomstdrink begynder aftenen med dejlig underholdning af hele Danmarks Amin Jensen.

Klokken 20.15 serveres 2 stykker smørrebrød leveret fra Hørsholms bedste delikatesse nemlig Meny på Rungsted bytorv. Dertil serveres hvid og rødvin samt vand.
Efter spisning serveres kaffe og et lille kys.

Klokken 21.00 generalforsamling.
Jeg håber vi kan holde tiden nogenlunde og at vi sammen får en dejlig aften.”

Herefter introducerede Inga Nielsen aftenens underholdning med skuespiller, standup komiker og operasanger Amin Jensen.

Kl. 20.00 rettede formanden en stor tak til Amin Jensen for en dejlig underholdning.
Der blev herefter serveret smørrebrød, vine, kaffe og kys, mens der var hygge og snak ved bordene.

KL. 21.00: Generalforsamling

Pkt. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Martin Walsøe fra Hjerteforeningens hovedsæde. Martin Walsøe blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Martin Walsøe gennemgik herefter dagsordenen.

Pkt. 2 Formandens beretning

Formand Inga Nielsen fremlagde beretningen:

”Generalforsamling og fødselsdag er dejligt at kunne afholde på datoen 25. januar. Dagen hvor hjerteforeningen Hørsholm blev født for 9 år siden.

Så jeg er rigtig glad for vi kan være samlet her i aften. Tak for det.

Det gamle år 2023 har været et nogenlunde godt år, så vi har kunne udføre planlagt arbejde.

Året begyndte med vor nytårskur den 1 januar klokken 14.00 hvor vi mødtes ved ridebanen ved vor hjertesti. Vi gik nytårsmarchen og efter den smukke tur blev der serveret champagne og kransekage. Vi skålede i det fri og ønskede hinanden et lykkebringende nytår.

Der har været gåture på begge hjertestier hele året. Gåture på Hørsholm golf gennemføres kun, hvis der er deltagere, der giver besked til tovholderen dagen før.
Datoer for gåturene fremgår af hjemmesiden.
Steffen Brygger Lund er tovholder med stor hjælp fra Mette Konner .

Bestyrelsesmøderne har vi afholdt den første tirsdag i hver måned, minus juli og august hvor sommerferien afholdes.

Hjertemotion på Louiselund hver torsdag fra klokken 15 til 16 under instruktion af Charlotte Kirchheiner og efterfølgende hygge over en kop kaffe – det fungerer fint.
Hanne Sørensen er tovholder på Hjertemotion.

Livredning og hjertestarterkursus er der afholdt tre kurser med instruktør og læge Sandra Chamat Hedemann.

Udflugter. Den 26 juni var der udflugt til Bondestuen på Bakken, hvor vi fik serveret det store kolde bord. Det forløb festligt og alle var glade. Vejret var fint så Bakketuren var en succes.

Hjertecafeer. Er afholdt hver måned minus en enkelt på grund af sygdom.
Alle caféer med stor tilslutning – ja, fuldt booket.
Vi har haft besøg af dygtige hjertelæger. Jeg kan bl.a. nævne vor egen hjertelæge Annemie Stege Bojer om hjerteflimmer, hjertekirurg Rene Husted Worck fra Gentofte hospital om kirurgisk operation af uregelmæssig hjerterytme og læge José Linnemann om hjernen og alzheimer.

Jeg kan også nævne sanger, komponist og forfatter Vesterskov, der er hjertepatient og som har fået stor hjælp til at komme videre gennem Hjerteforeningen.

Vores julecafe er noget helt særligt. Årets julecafe blev afholdt den 4 december i Bryllupssalen i det gamle Rådhus. Der blev julepyntet og serveret kaffe og julekage. Der blev sunget julesalmer – ved flyglet var Oluf Hildebrandt fra Hørsholm musikskole.
Underholdningen blev serveret af Arne Lundemann og hans søn Andre.

Det var en meget stor oplevelse. Også der med fulde huse. En fantastisk afslutning på det gamle år 2023.

Sidst men ikke mindst.
Samarbejdet med Hørsholm kommune har som altid været godt.
Derfor skal her lyde den varmeste tak til borgmester Morten Slotved og hele Hørsholm kommune.

Tak for ordet.”
Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3 Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

Martin Walsøe forelagde regnskabet, som godkendes af hovedforeningen. Regnskabet blev taget til efterretning.

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Pkt. 5 Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Steffen Brygger Lund og Hanne Sørensen.

Begge ønsker at genopstille.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Inga Nielsen, Nina Clausen og Knud Düring.
Steffen Brygger Lund og Hanne Sørensen blev genvalgt.
Herudover blev Jørgen Eirfeldt nyvalgt til bestyrelsen, således at bestyrelsen nu består af 6 medlemmer.

Pkt. 6 Evt.

Inga Nielsen sluttede generalforsamlingen af med følgende:
” Tak til Martin som dirigent og for godt samarbejde gennem nu snart mange år.

Ligeledes vil jeg som formand for hjerteforeningen Hørsholm bringe min varmeste tak til hele bestyrelsen og frivillige for et godt samarbejde, som jeg sætter stor pris på. Uden jer kan alle de ting vi udfører ikke lade sig gøre.

Derfor tak til Steffen Brygger Lund for din udfoldelse på hjertestierne som tovholder. Og med hjælp af Mette Konner.

Tak til Hanne Sørensen for godt og udført sekretærarbejde. Gode referater og ligeledes tovholder på hjertemotion.

Tak til Nina Clausen, du er der altid med en hjælpende hånd selv om du næsten skal kravle. Tak til webmaster Knud Düring for en flot hjemmeside og som fotograf bringer flotte foto.

Ligeledes tak til Trille Larsen for god bogføring, orden i bilag og bank, at det stemmer overens tak for det. Tak til Niels Gamborg som fortsætter som frivillig i livredning og som hjertestarter ekspert.
Tak til vore 3 hjertelæger som ligeledes fortsætter.
Jeg håber på fortsat godt samarbejde i 2024.

Samtidig vil jeg bringe en hjertevarm tak for alle de rosende ord, hilsner og håndmalede takkekort der er tildelt mig gennem året fra mange af jer, det varmer.
Tusind tak.

Til jer der i aften er mødt op, håber I har haft en dejlig aften. Tak fordi I kom.

Jeg vil minde om næste hjertecafe bliver den 12. februar med hjertelæge fra Gentofte hospital Samuel Kiel Sørensen om ablationer for forkammerflimmer. Det er her på Selmersbo klokken 15.00.

Hermed tak til alle og på glædelig gensyn.

Kom godt hjem. Pas godt på jer selv og hinanden. Tak for i aften.
Ha det godt til vi ses igen.”

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.20.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Inga Nielsen Næstformand Steffen Brygger Lund Webmaster Knud Düring
Sekretær Hanne Sørensen Bestyrelsesmedlem Nina Clausen Bestyrelsesmedlem Jørgen Eirfeldt