<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlinger

Oversigt over Generalforsamlinger


Generalforsamling for foreningsåret 2019, afholdt torsdag den 24. januar 2020:

Referat af Hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 5 års fødselsdagen

Alle blev budt på et glas champagne som velkomst. Derefter bød formand Inga Nielsen alle hjertelig velkommen:

Kære gæster.

Hjertelig velkommen til Hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 5 års fødselsdag. Velkommen til udvalgsformand for social og seniorudvalget hr. Thorkild Gruelund.

Velkommen til Hjerteforeningens konsulent Martin Valsø.

Velkommen til Stefan Rasmussen som står for aftenens underholdning. Aftenens program begynder som omtalt med dejlig musikunderholdning leveret af Stefan Rasmussen og hans kompagnon Kurt.

Klokken 20.30 serveres 2 stk. smørrebrød leveret fra Hørsholms bedste delikatesse – nemlig Menu på Rungsted bytorv. Dertil hvid og rødvin samt vand og kaffe. Til at nyde mad og drikke bliver 1⁄2 times pause til hyggeligt samvær og en god snak med sidemanden.

Klokken ca. 21.00 generalforsamling.
Jeg håber vi kan holde tiden nogenlunde. Håber vi sammen får en dejlig aften.

Nu til aftenens underholdning med Stefan Rasmussen.
De fleste af os husker Stefan Rasmussen som luftkaptajnen i SAS der blev verdenskendt.

Den 27 december 1991 tidlig 3 juledag om morgenen kl. 8.51 lokal tid lettede Stefan som planlagt med sit SAS fly Dana Viking SK 751
Fra Arlanda lufthavn med kurs mod København. Om bord havde han 123 passagerer og 6 besætningsmedlemmer.

Få minutter efter start og i 1000 meters højde stoppede først den ene motor kort tid efter den anden motor, på grund af overisning på vingernes overside.

Stefan måtte i svævende tilstand søge nødlanding – det skete på en sneklædt eng ca. 10 kilometer nordvest for Arlanda lufthavn. Han reddede alle 129 passagerer og de 6 besætningsmedlemmer.
Et rent mirakel. Det kan kun en dygtig erfaren flykaptajn klare.

Efter den verdenskendte nødlanding tog han for alvor fat på, at dyrke musikken som han har med fra sin barndom. Allerede som 12 år fik han sit første instrument som var en trompet.
Så i dag er det sang og musik som er hans livsværk og som med årene sandelig har udviklet sig. Jegharhaftdenstorefornøjelse,hvorjegsidsteårhavdeStefanRasmussenogguitarist medien hjertecafe samt havde Stefan med til et arrangement på Hørsholm golf.

Mange nåede ikke, at høre hans sang og musik på grund af alle pladser var booket.

Nu er han her igen og I kan glæde jer.

Kl. 20.30 rettede formanden en stor tak til Stefan og Kurt for en dejlig underholdning.

Der blev herefter serveret smørrebrød og drikkevarer og den næste halve time var der hygge og snak ved bordene.

KL. 21.00: Generalforsamling
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Martin Valsø fra Hjerteforeningens hovedsæde. Martin blev enstemmigt valgt. Dagsordenen, som var varslet i god tid, blev godkendt.
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

I dag fejrer vi 5 års fødselsdag og vor årlige generalforsamling for året 2019.
5 år er lang tid hvis vi ser frem i tiden – men kort tid hvis vi ser tilbage.
Ser jeg tilbage til den 25. januar 2015 hvor Hjerteforeningen Hørsholm blev født og til nu – kan det være svært, at forstå så hurtigt tiden er gået.
Men meget er sket på disse 5 år.

Selv det gamle år 2019 har været et år hvor der er udført en hel del arbejde. Ja, et travlt år.

Det nye år 2019 begyndte som altid den 1. Januar klokken 14.00 med nytårskur og march på Hjertestien rundt om Slotssøen og vor berømte Hørsholm kirke. Derefter blev der serveret champagne og kransekage. Vi skålede og ønskede hinanden godt nytår.

Samme nytårskur og march afholdte vi den 2. januar 2019 på Hørsholm golf. Der var mange mødt op på begge Hjertestier. Til jer vil jeg rette min varmeste tak.

Vore 2 Hjertestier har hele året 2019 været brugt til motion – nemlig gåture. Den første onsdag i måneden klokken 14.00 på Hørsholm Golf. Og Den sidste onsdag i måneden på Hjertestien v/ Slotssøen. Der er tovholder med hver gang. Det fortsætter i 2020.

Vedr. Motion ude på Søhus – Venlighedsvej. Hver torsdag kl. 14.00 til 15.00 træning med fysioterapeut og derefter 1/2 times hyggelig samvær over en kop kaffe. Der er ligeledes tovholder med hver gang.
Det fortsætter i 2020. Ja, det er allerede godt i gang.

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder en gang om måneden i biblioteket på Sophielund – det sker den første tirsdag i måneden – det fortsætter vi med.

To selvhjælpsgrupper blev oprettet – en Simon Spies herreværelse og Hirschholm slots dameværelse. Disse to grupper fortsætter ikke.

Hjertecafeerne afholdes en gang om måneden. Disse hjertecafeer er blevet så populære , med fulde huse hver gang.

Vi har haft besøg/foredrag af de allerdygtigste hjertelæger – hjertekirurger – hjerteforsker samt dygtige afholdte foredragsholder.
Det fortsætter naturligvis i 2020.

Julecafeen vil jeg lige nævne som noget ganske særligt. Den blev afholdt den 6 december i bryllupssalen i det gamle rådhus. Med besøg af borgmester Morten Slotved som er med hvert år og Hørsholms nye direktør for velfærd, kultur og socialområdet Jan Dehn.
Underholdningen stod hele Danmarks Richard Ragnvald for og ved orglet musikskolens leder Oluf Hildebrandt.

Servering af gløgg og æbleskiver
Også Julecafeen fortsætter i 2020. Så mange kan glæde sig.

Blodtryksmålinger har haltet lidt bag ud – vi skal have flere uddannet inde i Hjerteforeningens hovedsæde. For en million dansker har for højt blodtryk og omkring 30 % ved det ikke. Det må vi gøre noget mere ved i 2020.

Vi har afholdt hjertestarterkursus – også det fortsætter.

Arrangementer er afholdt:
På Hørsholm golf har vi haft lægen Jerk Langer til, at fortælle om motion og derefter gåtur på Hjertestien. Ligeledes sammen med Hørsholm golf har vi haft Stefan Rasmussen, der leverede sin dejlige sang og musik for fulde huse.

En sommerudflugt der gik med Edelskovs VIP bus til Næstved hospitals museum – hvor læger meget interessant fortalte om gamle instrumenter – derefter gik turen videre til restaurant De Hvide Svaner i Karrebæksminde, hvor der blev spist en dejlig middag.

Juleturen gik til Gavnøs enorme store julemarked – ligeledes med en Edelskovs VIP bus. Julemiddagen blev spist på restaurant De Hvide Svaner i Karrebæksminde.

Hjerteforeningen Hørsholm er kommet på face book – så må vi se fremadrettet hvor godt det virker og fungerer.

I hele 2019 har samarbejdet med Hørsholm kommune været som det plejer – fantastisk godt.
Borgmester Morten Slotved følger Hjerteforeningen Hørsholm meget tæt. Han kommer altid når vi kalder. Sådan er vor borgmester – det er en del af ham.
Derfor skal der her i aften lyde den varmeste tak for godt samarbejde til borgmester Morten Slotved og til dig Thorkild Gruelund og hele Hørsholm kommune.

Tak for ordet.
Beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3 Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

Inga Nielsen gennemgik regnskabet, som er godkendt af hovedforeningen.

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne

Pkt. 5 Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg men fortsætter:

Inga Nielsen. Nina Clausen. Inge Lise Larsen. Knud Düring. Peter Abraham.

Suppleant Nadia Vesterdahl udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller Hanne Sørensen til bestyrelsen for en to-årig periode. Hanne Sørensen blev valgt.

Frivillig: trille Larsen – bogføring – fortsætter.
Frivillig: Niels Gamborg – Red Liv – hjertestarter fortsætter.

Pkt. 6 Evt.

Inga Nielsen sluttede generalforsamlingen af med følgende: Tak til Martin som dirigent.

Da jeg er valgt for 2 år tager jeg et år mere.

Jeg vil først rette en varm tak til Trille Larsen for bogføring, orden i bilag og bank, at det stemmer overens – hun fortsætter.Tak for det.

Ligeledes tak til min sekretær Hanne Sørensen for godt og udført arbejde bl.a. for referater.
Og Nina Clausen en stor tak til dig, du er der altid med hjælp selv om du skal kravle. Stor tak til dig.

Til Inge Lise Larsen ligeledes tak til dig – du er sammen med Hanne tovholder ude på motion Søhus samt hjertestierne. Kæmpe tak til jer.

Min webmaster Knud Düring stor tak for en flot hjemmeside. Nu jeg kikker på andre hjemmesider, kan jeg se hvor flot du har udført den for Hjerteforeningen Hørsholm. Du er jo samtidig fotograf der bringer dejlige foto fra forskellige arrangementer. Tusind tak for det.

Til sidst tak til Nadia Vesterdahl, Peter Abraham og Niels Gamborg.
Nadia Vesterdahl vil som suppleant i bestyrelsen forlade os, på grund af andre gøremål. Jeg vil sige tak for din indsats og ønsker dig alt godt fremadrettet.
Men stor tak til jer alle tre.

Jeg vil takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde, som jeg sætter stor pris på. Uden jer kan alle de ting vi udfører ikke lade sig gøre. Håber på fortsat godt samarbejde i 2020.

Og hjertelig velkommen til nye på holdet.

Til alle jer der i aften er mødt op. Tusind tak for I kom, håber I har haft en dejlig aften.
Samtidig vil jeg bringe en hjertevarm tak for alle de rosende ord jeg gennem året, har modtaget fra mange af jer, det varmer.

Husk næste hjertecafe er allerede den 3 februar klokken 15.00 her på Selmersbo.
Det er ægteparret Britta og Svenning Ravn der holder foredraget: Brug Livet eller Tab det. – Tag kampen op mod livstruende sygdom – lev hjerterigtig, brug din krop og nyd livet – resten af livet.

Husk hurtig tilmelding.

Tak til alle og på glædelig gensyn.
Kom godt hjem – pas godt på jer selv og hinanden. Tak for i aften.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.30.


Generalforsamling for foreningsåret 2018, afholdt torsdag den 25. januar 2019:

Ved samme lejlighed kunne lokalforeningen fejre sin 4 års fødselsdag. Dagens møde indledtes derfor med en HjerteCafé med foredrag og optræden af Michael Vesterskov:

Der deltog 50 medlemmer af Hørsholm Hjerteforening:


Generalforsamlingen valgte Bestyrelsen:

Forsamlingen fulgte indstillingen fra den siddende bestyrelse, og valgte følgende bestyrelse, jf. vedtægterne, se også referatet fra Generalforsamlingen nedenfor:

 • Inga Nielsen for 2 år
 • Nina Clausen for 2 år
 • Inge-Lise Larsen for 2 år
 • Peter Abraham for 2 år
 • Knud During for 2 år
 • Nadia Vesterdahl, suppleant for 2 år
 • Lis Andersen er valgt sidste år for 2 år

Lis, Nina, Peter, Inga, Inge-Lise, Knud og Nadia


Referat af Hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 4 års fødselsdagen 25. januar 2019

Alle blev budt på et glas champagne som velkomst.
Derefter bød formand Inga Nielsen alle hjertelig velkommen:

Kære gæster,
Hjertelig velkommen til Hjerteforeningen Hørsholms generalforsamling og 4 års fødselsdag.

Velkommen til Michael Vesterskov som står for aftenens underholdning.

Velkommen til konsulent fra Hjerteforeningen Martin Valsøe.
Martin er i dag min nære samarbejdspartner til hovedforeningen.
Nogle af jer husker ham måske fra en af vore hjertecafeer, hvor han charmede sig igennem et foredrag om motion.

Til dig Martin vil jeg rette min varmeste tak for vores gode loyale samarbejde. Tusind tak.

Aftens program begynder som omtalt med dejlig musikalsk underholdning.

Klokken ca. 20.30 serveres en let anretning.

Klokken 21.00 generalforsamling.
Har I mere champagne i jeres glas, vil jeg sige skål og håber vi sammen får en dejlig aften.
Skål allesammen.

Nu til aftenens underholdning med Michael Vesterskov som selv er hjertepatient. Han har fået en stor hjerteoperation, haft hjertestop følt døden meget tæt på. Det har tydeligt påvirket hans livssyn.
Et koncertforedrag om den evige længsel. Om, at finde ind der, hvor livet giver mening for hver enkelt menneske – den indre stille glæde ved livet.

Michael har vi en gang før haft besøg af i en af vore hjertecafeer.
Mange nåede ikke at høre hans musik på grund af, at alle pladser var booket.
Nu har vi ham igen i aften med udvidet program.

Tak til Michael for dejlig underholdning, som han sluttede af med “smil, smil, det er nu vi lever”.

Der serveres nu lidt at spise og og drikke – dejligt smørrebrød fra Meny i Rungsted med rød- og hvidvin samt kaffe og “kys”.
Den næste 1/2 time er til hyggeligt samvær med sidemanden.
Velbekomme.

Klokken 21.00: Generalforsamling.

Punkt 1: Valg af Dirigent.
Bestyrelsen foreslår Martin Valsøe. Martin blev enstemmigt valgt.
Dagsordenen som var varslet i god tid blev godkendt.

Punkt 2: Formandens beretning.
Vi fejrer i dag 4 års fødselsdag og samtidig vor årlige generalforsamling.
Når jeg spoler tiden tilbage til den 25. januar 2015, hvor Hjerteforeningen Hørsholm blev “født”, fatter jeg ikke hvor tiden er blevet af. Men meget er sket på disse 4 år.

I det gamle år 2018 har vi ikke ligget på den lade side.
Set med mine briller har det været et travlt år.

Et nyt år begynder altid den 1. januar klokken 14.00 med nytårskur og march på Hjertestien rundt om Slotssøen med champagne og kransekage. I år foregik det i kulde og storm, men alligevel var mange mødt frem. Trods det dårlige vejr fik vi skålet og ønsket hinanden godt nytår.
Til jer der var mødt op vil jeg rette en varm tak.

Apropos Hjertesti: Vi fået en Hjertesti nr. 2 ude på Hørsholm Golf hos ejeren Peter Arendorff.
Den blev indviet med borgmester Morten Slotved den 24. oktober.
Så den 2. januar 2019 havde vi nytårskur og march på Hørsholm Golf.
Disse 2 Hjertestier vil vi fremadrettet bruge, ikke kun med gåture, men også med træningsøvelser, motion er godt for hjertet.
Alene i Hørsholm indlægges 300 borgere med hjerte-karsygdomme. Det må vi gøre noget ved.

Derfor har Hjerteforeningen Hørsholm motionshold på Søhus-Venlighedsvej hver torsdag kl. 14.00 til 15.00 med træning af en fysioterapeut og derefter 1/2 times hyggeligt samvær over en kop kaffe. Pris 1.100 kr. for 4 måneders træning.
Så kan man komme og bruge de forskellige redskaber lige så tit man vil.

Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden minus juni og juli hvor vi holder sommerferie.

Hjertecafeer afholdes ligeledes en gang hver måned.
Disse cafeer er blevet populære, med fulde huse hver gang.
Hjertecafeerne har haft foredrag med de dygtigste hjertelæger. Dette fortsætter fremadrettet.

Julecafeen er jo noget ganske særligt, den afholdes i bryllupssalen med borgmester Morten Slotved. Den 5. december havde vi hele Danmarks diva og primadonna Ghita Nørby og Lars Hannibal. Ved flyglet musikskolens leder Oluf Hildebrandt og duften af gløgg og æbleskiver.
Også Julecafeen fortsætter i 2019.

Blodtryksmålinger i Matas – i alle 3 butikker har vi deltaget i.
Det er prisværdigt samarbejde – støt kvinders hjerter.
Hver eneste dag dør 16 kvinder af hjerte-karsygdom.
1 million danskere har for højt blodtryk og omkring 30% ved det ikke.
Disse blodtryksmålinger fortsætter fremadrettet.

Blodtryksmåling og hjertestarterkursus er afholdt ved Meny på
Rungsted Bytorv. Der havde vi hjertebilen med som et godt blikfang.

Kulturdagen på Ridebanen den 1. september deltog vi med blodtryksmåling – livredning og hjertestarterkursus. Med var også hjertebilen.

Året 2018 har vort samarbejde med Hørsholm kommune været fantastisk godt.
Borgmester Slotved har fulgt Hjerteforeningen Hørsholm fra dag 1.
En mand jeg sætter stor pris på, han kommer altid når vi kalder. Sådan er vores borgmester – det er en del af ham.
Derfor bringer jeg her min varmeste tak for et fantastisk godt samarbejde til borgmester og Hørsholm kommune.

Kystvandring deltog vi sammen med naturstyrelsen i den 10. juni.

Rejse til Mallorca i en uge med 42 medlemmer lavet i samarbejde med Bella Rejser.

Skovtur til Gjorslev Bøgeskov en bustur med Edelskov Busselskab.

Julerejse til Berlin med Best Travel.

Vi prøver at lave en forårsrejse.

Julekoncert hvor vi havde lånt vor berømte Hørsholm Kirke.
En dejlig koncert med Cafe Hack – Søren Dahl og Simone.

Landsindsamlingen 2018 deltog vi i. Vi kunne godt have brugt flere indsamlere, men der blev indsamlet ca. 33.000 kr.

I 2019 har Hjerteforeningen Landsuddeling – gå dig til en hjertestarter. Konceptet er enkelt – hver gruppe der tilsammen går 15 indsamlingsruter den 28. april får en gratis hjertestarter af Hjerteforeningen. Kvit og frit sat op.
Læs mere på Hjerteforeningens hjemmeside.
Jeg opfordrer derfor mange til at melde sig.
Tak for ordet.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab v/Martin.
Til orientering, som godkendes af hovedforeningen.

Punkt 4: Indkomne forslag.
Ingen.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen.
Nina Clausen og Inga Nielsen, begge blev genvalgt.
Lis Andersen er valgt for 2 år.
Flemming Bliggaard Pedersen ønsker ikke genvalg.
Nye i bestyrelsen er Inge-Lise Larsen, Peter Abraham og
Knud During.

Punkt 6: Evt.
Inge-Lise roser Inga for det store arbejde hun gør for Hjerteforeningen. Motion på Søhus er Ingas fortjeneste.

Inga takker for genvalg og tager et år mere.

Jeg vil rette en varm tak til Trille Larsen for bogføring, orden i bilag og bank, så det stemmer overens – Trille ønsker at fortsætte. Desværre kunne hun ikke være her i aften på grund af arbejde.

Ligeledes tak til min sekretær Lis Andersen for godt udført arbejde bl.a. af referater.

Og Nina en stor tak til dig, du er der altid med hjælp, om du så skal kravle. Du er tovholder ved motion på Søhus og vore to hjertestier.
Tak for det.

Til Flemming min dygtige webmaster, tak for et stort arbejde.
Det har du udført til UG. Når jeg kikker på andres hjemmesider, kan jeg se hvor flot du har udført vores.
Tak for det.

Til Niels Gamborg, som har været med i alle 4 år med genoplivning og hjertestarterkursus. Her skal ligeledes lyde en stor tak. Han er ikke til stede på grund af sygdom.

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.
Knud During og Peter Abraham, begge forhindret i at være til stede.
Inge-Lise Larsen – har været frivillig som tovholder på motion og vore 2 hjertestier. Du er altid på pletten. Tak for det og velkommen ind i bestyrelsen.
Nadia Vesterdahl er tilbage igen. Nadia var min sekretær de første 3 år, dejligt at du ikke kunne undvære os. Men nogle gange er det godt med en pause. Tak fordi du er tilbage.

Til gamle bestyrelsesmedlemmer skal lyde en stor tak for godt samarbejde, og hjertelig velkommen til de nye. Håber på at vi alle må få et godt samarbejde.

Til alle jer der i aften er mødt op , 47 ialt. Tusind tak fordi I kom, og håber I har haft en dejlig aften.

Husk vores Hjertecafe den 18. februar kl. 15.00 med tidligere luftkaptajn Stefan Rasmussen. Tilmeld jer hurtigt.

På glædeligt gensyn.

Kom godt hjem – pas godt på jer selv og hinanden.

Tak for i aften! 
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.45.


___________________________________________________________________________________

Generalforsamling for foreningsåret 2017, afholdt torsdag den 25. januar 2018:

Ved samme lejlighed kunne lokalforeningen fejre sin 3 års fødselsdag.

Der deltog 35 medlemmer af Hjerteforeningen.

——————————————————————————————————————–

En ny Bestyrelse valgt:

Forsamlingen fulgte indstillingen fra den siddende bestyrelse, og valgte følgende bestyrelse, jf. vedtægterne, se også referatet fra Generalforsamlingen nedenfor:

 • Formand Inga Nielsen
 • Sekretær Lis Andersen
 • Webmaster Flemming Bligaard Pedersen
 • Ad hoc opgaver Nina Clausen
 • Ad hoc opgaver Asger Schandorf Hansen
20180205_160343 (2)

På billedet ses fra venstre: Inga, Flemming, Nina, Asger og Lis.

——————————————————————————————————————–
Referat af Cafémøde og Generalforsamlingen torsdag den 25 januar 2018 kl. 19-21:30:

Sted: Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Program
19:00 Velkomstdrink
19:15 Foredrag “med Sisyfos ombord” ved Henning Bøhm
20:30 Servering
21:00 Generalforsamling
21:30 Afslutning

Velkomst
Alle blev budt på et glas champagne som velkomstdrink.
Derefter bød formand Inga Nielsen alle hjertelig velkommen
til generalforsamling og 3 års fødselsdag.
Dejligt at se besøg fra regionen og kommunalbestyrelsen.

Velkommen til afdelingsleder Steffen Jørgensen fra
Hjerteforeningen. Steffen var jo min samarbejdspartner for 3 år
siden, ved oprettelse af Hjerteforeningen Hørsholm.
Til dig Steffen en varm tak for vores gode samarbejde.

Velkommen til aftenens foredrag med hjertepatient
Henning Bøhm. “Med Sisyfos ombord”. En hjertepatient med
4 blodpropper i hjertet inden for 1/2 år og kun 1/3 chance for,
at overleve. Ja, så købte han en sejlbåd drog af sted med kurs
mod U.S.A. og med sin kat som gast.
Et meget spændende foredrag.

Efter foredraget blev serveret lækkert smørrebrød – rød og
hvidvin samt kaffe og fødselsdagslagkage.

Generalforsamling:
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog afdelingsleder Steffen Jørgensen
fra Hjerteforeningen som blev enstemmigt valgt og dagsorden
som var varslet i god tid blev godkendt.

Punkt 2.
Formandens beretning.
Vi har i dag 3 år på bagen – og vor anden generalforsamling.
Når jeg spoler tiden tilbage fra sidste års generalforsamling, er der sket en del.
Vi har i 2017 ikke ligget på den lade side.

Vi afholder bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned – minus juni og juli,
hvor der holdes sommerferie.
På disse møder aftales, hvad vi fremadrettet skal afholde.

Hjertecafeer som afholdes en gang om måneden,
er blevet set med mine briller – meget
populær, med fulde huse hver gang.
På disse hjertecafeer har vi haft foredrag med de allerdygtigste
Hjertelæger – hjertekirurger og foredragsholder.
Det fortsætter fremadrettet.

Julecafeen er jo noget særligt, for den afholdes i bryllupssalen
med borgmester Morten Slotved og i 2017 havde vi hele
Danmarks Dario Campeotto  samt ved flygel Hørsholm
Musikskoles leder Oluf Hildebrandt.
Og duften af gløgg og æbleskiver.

På Hjertestien afholder vi Nytårsmarch fast nytårsdag kl. 14.00
med champagne og kransekage.
I år foregik det i silende regn og blæst, men alligevel var der over 40 personer mødt op.
Tråds det dårlige vejr, fik vi skålet og ønsket hinanden et godt nytår.
Til jer der var mødt op, vil jeg rette en varm tak.

Vedr. Hjertestien vil vi fremadrettet gøre mere ud af med gåture.
Motion er godt for hjertet.
Alene i Hørsholm indlægges om året 300 borger med hjerte-
karsygdomme.
Det må vi gøre noget ved.

Derfor har Hjerteforeningen Hørsholm motionshold på Søhus-
beliggende på Venlighedsvej –  hver torsdag kl. 14.00 til 15.00
Med træning af fysioterapeut  og derefter 1/2 times hyggelig
Samvær over en kop kaffe.
I 2017 foregik motionen på Sofielund, men fordelen ved, at
flytte  til Søhus er, at man kan komme og gå alle ugens dage og gøre brug af de forskellige maskiner.

Blodtryksmålinger i Matas  har vi deltaget i .
Det foregik i alle Hørsholms 3 butikker.
Det er et prisværdigt samarbejde – støt kvinders hjerter.
Hver eneste dag dør 16 kvinder af en hjertekarsygdom.
En million dansker har for højt blodtryk og omkring 30% ved
det ikke.
Det fortsætter fremadrettet.

Danmarks hjertestarterdag i oktober, blev afholdt i Menu på
Rungsted bytorv, med stor succes. Samtidig blev der målt
blodtryk.

Menu kongevejscentret er der afholdt blodtryksmåling og
Hjertestarterkursus.

Ugebladets medarbejder er der afholdt blodtryksmåling og
hjertestarterkursus.

Sofielunds frivillige er ligeledes blevet undervist i hjertestarter
og fået målt blodtryk.

4 timers hjertestarterkursus med diplom for Hørsholms borger,
har Hjerteforeningen Hørsholm overtaget fra kommunen. Udført på Louiselund af vor egen ekspert Niels Gamborg.

Kulturdagen på Ridebanen den 19 august 2017 deltog vi med
Blodtryksmåling og brugen af hjertestarter.
Vi er med igen i 2018.

Rejser til hjertepatienter til Mallorca i maj måned er nyt i 2018.
Se programmet på hjemmesiden. Mange er tilmeldt.

I december 2017 indstillede og hædrede årets livredder Ole
Bjerregaard for sin livreddende indsats af Poul Hedegaard.
Under fuld pressedækning. Meget bevægende fordi Ole
Bjerregaard selv er hjertepatient.

Året 2017 har samarbejdet med Hørsholm Kommune været
Fantastisk godt.
Borgmester Morten Slotved har fulgt Hjerteforeningen Hørsholm
fra dag et.
En mand jeg sætter stor pris på, han kommer altid når vi
kalder. Sådan er vor borgmester – det er en del af ham.
Derfor bringer jeg min varmeste tak for et dejligt samarbejde
til borgmester og hele Hørsholm kommune.

Landsindsamlingen den 30 april 2017 der deltog vi.
I Hørsholm indsamlede vi godt 32 tusind kroner. Vi kunne have
Brugt mange flere indsamler.

Derfor landsindsamlingen i 2018 som er søndag den 22 april
Er vi med igen og håber ved jeres hjælp, at kunne indsamle
et pænt beløb.
Jeg opfordre derfor mange til, at melde sig. Gør det allerede nu.
For sammen kan vi gøre det lidt bedre her i 2018.

Punkt 3.
Foreningens regnskab blev fremlagt til orientering.

Punkt 4.
Behandling af indkomne forslag .
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5.
Valg af bestyrelse.
Formand Inga Nielsen er valgt for 2 år og fortsætter.
Webmaster Flemming Bligaard Pedersen er valgt for 2 år og fortsætter.
Nina Clausen er valgt for 2 år og fortsætter.
Nadia Vesterdahl ønsker ikke genvalg.

Følgende nye blev valgt til bestyrelsen:
1. Asger Schandorff Hansen.
2. Lis Andersen.

Dirigenten godkendte bestyrelsen iflg. vedtægterne.

Punkt 6.
Eventuelt.
Formanden svarede på diverse spørgsmål fra medlemmer.

Dirigent Steffen Jørgensen  takkede for god ro og orden .

Derefter takkede formand Inga Nielsen dirigenten og ligeledes
En stor tak til Trille Larsen for bogføring, orden i bilag og bank,
At det stemmer overens.
Tak til Nadia for 3’års samarbejde og ønskede hende alt godt
fremadrettet.

Tak for valg og velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen tak for godt samarbejde, håber det må
fortsætte i 2018.
Tak til alle jer der i aften er mødt op. Tusind tak for i kom.
På glædelig gensyn.
Kom godt hjem – pas godt på jer selv og hinanden.
Tak for en dejlig aften!

___________________________________________________________________________________

Generalforsamling for foreningsåret 2016:

En ny Bestyrelse valgt:

På generalforsamlingen den 25. januar 2017 blev der valgt en ny bestyrelse i Hjerteforeningen Hørsholm.

Forsamlingen fulgte indstillingen fra den siddende bestyrelse, og følgende blev genvalgt eller valgt for en periode på 2 år, jf. vedtægterne:

 • Formand Inga Nielsen
 • Sekretær Nadia Vesterdal
 • Instruktør Niels Gamborg Nielsen
 • Motionsansvarlig Birthe Werum Nilsson
 • Webmaster Flemming Bligaard Pedersen
 • Ad hoc opgaver Nina Clausen
IMG_4521

På billedet ses fra venstre: Flemming Nadia, Inga, Niels, Nina og Birthe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

——————————————————————————————————————–
Referat af Generalforsamlingen onsdag den 25 januar 2017:

Sted: Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 13, 2970 Hørsholm

Der deltog 37 medlemmer af Hjerteforeningen.

Program
1. Velkomst v/ formand Inga Nielsen.

2. Foredrag v/ direktør for Karen Blixen Museet – Catherine Lefebvre,
som fortalte om Karen Blixens hjemkomst fra Afrika.

3. Spisning af let anretning.

4. Tale v/ borgmester Morten Slotved. Borgmesteren havde stor ros
til Hjerteforeningen Hørsholms arbejde – Det har været herligt, at se
hvordan foreningen de sidste to år har kunne støtte op om borgere
i Hørsholm med hjerte-karsygdomme og tilbyde f. eks. træning og
hjertecafeer efter de har været igennem et forløbsprogram på
Louiselund. Jeg håber, at det gode arbejde fortsætter samt det
gode samarbejde med os i kommunen.

Generalforsamlingen:
Punkt 1.
Valg af dirigent.
Martin Walsøe – frivilligkonsulent fra Hjerteforening blev enstemmigt
valg og dagsordenen, som var varslet i god tid godkendt.

Punkt 2.
Formandens beretning.
Den 25 januar 2015 blev Hjerteforeningen født.
Jeg må spole tiden tilbage til den 27 maj 2014, der begyndte jeg
samarbejdet med Hjerteforeningen om en oprettelse af en
hjerteafdeling her i Hørsholm.
Efter adskillige møder, kunne vi så den 18 september 2014, afholde
opstartmøde med omkring 80 interesseret personer, som var mødt op.

Den 25 januar 2015 afholdtes stiftende generalforsamling.

På disse 2 år er der sket en del. Set med mine briller er vi nået
langt. Allerede i marts 2015, afholdte vi vores første hjertecafe – siden
har vi holdt en hjertecafe hver måned både i 2015 0g 2016.

Hjerteforeningen i Hørsholm har på disse hjertecafeer, haft de aller
dygtigste hjertelæger og foredragsholder. Det fortsætter vi med
fremadrettet.

Bestyrelsesmøder afholder vi ligeledes en gang om måneden.

En af de store projekter var vores hjertesti.
23 marts 2015, havde jeg det første møde med Hørsholm kommune
og Naturstyrelsen. Det areal vi ønskede til hjertesti hørte under
Naturstyrelsen og skulle godkendes.
Efter flere møder og tlf. samtaler lykkedes det ret hurtigt, at få tilsagn.
Med den megen imødekommenhed fra Naturstyrelse og Hørsholm
kommune kunne Hjerteforeningen Hørsholm sammen med
Borgmester Morten Slotved den 21 november 2015 indvie vel
nok Danmarks smukkeste hjertesti.
Hertil bringer jeg min varmeste tak.

Hjertestien afholder vi hver nytårsdag kl. 14.00 vor nytårsmarch
og ønsker hinanden et godt og lykkebringende nytår med et glas
champagne samt et stykke kransekage.

Fremadrettet vil der komme gå sammen ture – motion er godt for
hjertet. – alene i Hørsholm indlægges om året 300 borger med
hjerte-karsygdom. Det må vi gøre noget ved.

Derfor har vi i 2016 opstartet hjertemotion 2 gange 16 uger som
fremadrettet foregår på Sofielund. Det koster penge. Mit håb er
med vort fantastiske gode samarbejde med Hørsholm kommune –
kan fortsætte denne hjertemotion med midler fra § 18 og fra
sundhed og omsorg.

Blodtryksmålinger i Matas har vi deltaget i flere gange i 2015 0g
2016. Det er en vigtig sag – for der dør 18 kvinder hver dag af
hjerte-karsygdomme. Sagt på en anden måde – hver 4 dør af
hjertesygdom. Det fortsætter i alle 3 Matasbutikker her i Hørsholm.

Danmarks hjertestarterdag i oktober er afholdt i 2015 og 2016,
med stor tilslutning. Hjertestartercafe er ligeledes afholdt – alt
sammen med vor lokale ekspert Niels Gamborg som har 20 års
erfaring.

Hjerteforeningens første landsindsamling i 2016 deltog vi i.
Hjerteforeningen Hørsholm indsamlede over 37.000 kr. som går
til forskning i hjerte-karsygdomme.

Sluttelig kan jeg oplyse her i 2017 – den 30 april er der
landsindsamling.
Hjerteforeningen Hørsholm er med igen og håber ved jeres hjælp, at kunne indsamle et pænt beløb.
Derfor tilmeld jer som indsamler allerede nu.

Punkt 3.
Bestyrelsens regnskab.
Martin Walsøe fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Punkt 4.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5.
Valg af bestyrelse.
1. Formand Inga Nielsen – enstemmigt genvalgt.
2. Sekretær Nadia Vesterdahl enstemmigt genvalgt.

Følgende nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen.
Niels Gamborg.
Flemming Bligaard Pedersen.
Birthe Werum Nilsson.
Nina Clausen.

Dirigenten godkendte bestyrelsen iflg. vedtægterne.

Punkt 6.
Eventuelt.
Formanden svarede på diverse spørgsmål fra medlemmer.

Dirigenten Martin Walsøe takkede for god ro og orden og hævede
mødet.

Derefter takkede formand Inga Nielsen for genvalg – takkede
de fremmødte og ønskede på glædelig gensyn.