<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os

Comp_00309

Helsingør lokalforening er oprettet i 2001 og har i dag cirka 1.700 medlemmer. Lokalforeningen er en underafdeling af Hjerteforeningen og har til opgave at forestå foreningens arbejde og virke i lokalområdet , som omfatter:

Helsingør, Hornbæk, Snekkersten, Saunte, Espergærde, Ålsgårde, Kvistgård, Hellebæk, Tikøb og Nygård

Formål
Lokalforeningens hovedformål er at synliggøre Hjerteforeningen i lokalområdet, at oplyse om hjerte- og kredsløbssygdomme og deres forebyggelse, samt yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende med henblik på at opnå den størst mulige livskvalitet.

Aktiviteter
Lokalforeningen står bag forskellige aktiviteter i årets løb. Disse omfatter blandt andet møder, foredrag, udstillinger og andre arrangementer. Lokalforeningen bestræber sig endvidere på at medvirke i arrangementer, der relaterer sig til sundhed og forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdomme.

Hjertecafeen
Cafeen er et uformelt træffested, hvor folk med hjerte- og kredsløbssygdomme, deres pårørende, venner og bekendte kan komme og få en snak om sygdomsforløbet, få råd og vejledning, ideer til et bedre liv og andet som kan højne den enkeltes livskvalitet. Ønsker man en personlig samtale, er det også en mulighed. I cafeen er der gratis oplysningsmateriale, og man kan købe Hjerteforeningens publikationer.

Hjertecafeen er beliggende i Fiolgade 17A, 3000 Helsingør.

Se i vores Kalender, hvornår der er Hjertecafe næste gang.