<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertestier

Hjertesti Staunings Ø
Hjerteforeningens lokalforening i Greve/Solrød har en hjertesti ved Staunings Ø. Hjertestien er etableret i samarbejde mellem Solrød Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Jersie Strand grundejerforening og Hjerteforeningen.

Stien er afmærket enten med Hjerteforeningens skilte og pile eller med Skov- og Naturstyrelsens pile. Alle afmærkninger er på røde pæle. Stien er ca. 2,5 km. med mulighed for en alternativ rute på ca. 1,7 km. Langs stien findes der naturlige hvilesteder, hvor der vil være mulighed for udstrækning/træning ved diverse naturredskaber.

Hjerteforeningen prioriterer motion og fysisk aktivitet i hverdagen, gerne mindst 30 minutter om dagen. Gå-motion er hjertesundt. Så kom i gang allerede den 29. maj 2010 hvor stien åbner. Men husk du skal bruge den jævnligt.

Hjertesti Rundt om Golfbanen v/Tune
Stien er på 4 km og går rundt om golfbanen. Det er vigtigt at respektere golfspillerne på banen og være opmærksom på, at de kan slå et ukontrolleret slag. Det kan indebære en risiko. Råbes der “FORE”, er det signal til at være opmærksom og evt. beskytte sig mod vildfarende bolde.

Benyt stien i den retning, der er angivet på kortet samt på skilte i golfklubben. Færdsel på golfanlægget sker på eget ansvar.

Læs mere her