Kontakt

Bestyrelse

Formand, Webmaster, Kontaktperson for hjertestierne

Bjarne Andersen

+45 21 73 09 21

[email protected]

Kasserer

Inger Schiolborg

39 56 02 35

[email protected]

Bestyrelsesmedlem, sekretær, Kontaktperson for hjertesti i Høje Gladsaxe

Michael Falkner

[email protected]

Bestyrelsesmedlem, Kontaktperson ved hjertestier

Poul-Erik Hertzum

26 51 70 96

[email protected]

Bestyrelsesmedlem, tovholder på Hjertemotion

Ruth Schlüter

20 87 12 50

[email protected]

Bestyrelsesmedlem deltager i hjertemotion

Steen Arlyk

39564996

[email protected]

Suppleant Bestyrelsesmedlem kontakt på hjertestier

Hans-Erik Kofoed