Kontakt

Bestyrelse

Formand, Webmaster, Kontaktperson for hjertestierne

Bjarne Andersen

+45 21 73 09 21

gladsaxe@hjerteforening.dk

Kasserer

Inger Schiolborg

39 56 02 35

ismetlas@hotmail.com

Næstformand og deltager i hjertemotion

Steen Arlyk

39564996

bks-flet@mail.dk

Bestyrelsesmedlem, sekretær, Kontaktperson for hjertesti i Høje Gladsaxe

Michael Falkner

valdemarskrogen38@outlook.com

Bestyrelsesmedlem, Kontaktperson ved blodtryksmåling og hjertestier

Poul-Erik Hertzum

26 51 70 96

phertzum@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem, Kontaktperson på Hjertemotion

Ruth Schlüter

20 87 12 50

schluter.ruth@gmail.com

Suppleant (Bestyrelsesmedlem)

Hans-Erik Kofoed