<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Gladsaxe generalforsamling

Skrevet torsdag d. 20. januar 2022

Den 23.2.2022 er der generalforsamling for alle medlemmer af Hjerteforeningen

Adressen er Telefonfabrikken, Telefonvej 8. 2860 Søborg lokale Drop In.
Program: kl. 17.00 Foredrag med Palle Holmstrup Professor, Ph.d. Specialtandlæge i kæbekirurgi. Sundhed i munden er afgørende for mere end tænderne.
Kl. 18.00 er  der en let anretning mm.

Tilmelding til foredraget skal sendes til mail: gladsaxe@hjerteforening.dk eller Bjarne Andersen +45 21 73 09 21

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse:
• Inger Schiolborg, Steen Arlyk, Ruth Elin Schlüter, Michael Falkner
• Suppleanter: Hans-Erik Kofoed.
• Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamling skal sendes til bestyrelsen seneste 2. uger før
afholdelse.