<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Skrevet torsdag d. 11. januar 2018

Afholdes i

Det store Auditorium, opgang 10 A

Gentofte Hospital,

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Torsdag den 1. februar 2018 kl 18:45-20:00

 

Dagsorden ifølge lovene.

Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab til orientering
  3. Valg af bestyrelse.
  4. Eventuelt

 På valg er følge

Jette Geppel                                                        (villig til genvalg)

Margit Lindegaard                                              (villig til genvalg)

Lili Vallebo                                                        (ønsker ikke genvalg)

Lone Koch ønsker ikke længere at deltage i bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

Lili Vallebo / lili@vallebo.net