Kontakt

Bestyrelse

Default avatar

Formand

Lissie Rosenager

28855770

rosenager123@gmail.com

Default avatar

Sekretær

Anne-Lise Elmer Christensen

6179 5605

07anne.lise@gmail.com

Default avatar

Næstformand

Helle Neergaard

41835604

henergaard@gmail.com

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Ulla Christophersen

2659 9281

ullachristoph@gmail.com

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Margit Ryberg

2043 1472

fd70@kff.ff.dk

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Anne Grethe Rahbek

26222732

rahbekannegrethe@gmail.com

Default avatar

Suppleant

Keld Rosenager

Default avatar

Suppleant

Kjeld Rasmussen