<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Frederikssund

Generalforsamling onsdag den 6. marts 2024

Skrevet torsdag d. 1. februar 2024

 Invitation til generalforsamling i Hjerteforeningen Frederikssund.

 Vi har hermed fornøjelsen at invitere til deltagelse i den årlige generalforsamling i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00.

Før generalforsamlingen afholdes, vil der fra kl. 19.00 – 20.00, være underholdning af

Entertainer Finn Nørbygaard, som vil fortælle om emnet: ”Godt vi blev ældre”.

Til foredraget sælges der billetter til kr. 100,-/person, som kan købes ved henvendelse til Hanne Nielsen på mail: [email protected].

Beløbet bedes indsat på konto: 2670 0742 743 217 senest den 26. februar 2024.

 

Efter Finn Nørbygaards optræden, starter selve generalforsamlingen i henhold til denne dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til: [email protected] senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

De der ønsker at deltage i generalforsamlingen med efterfølgende traktement, bedes tilmelde sig til Hanne Nielsen på mail: [email protected], senest den 23. februar 2024.

 

Lissie Rosenager

Formand for Hjerteforeningen Frederikssund