<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Privatlivspolitik

 

 

 

Februar 2019

Persondatapolitik for Hjerteforeningen Fredensborg

Hjerteforeningen Fredensborg, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål. Og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.

Persondata dækker alle data, der er personhenførbare og kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til navne, stilling, mailadresse og andre kontakt oplysninger.

Sådanne behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som foreningen har en legitim interesse i at behandle dine personlige oplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab.

Slettepolitik:

Vi opbevarer oplysninger om deltagere på Motionshold, Børnebørnenes Madværksted, foredrag og øvrige lokale arrangementer. Indtil det enkelte arrangement er afviklet. Slettes senest 12 måneder efter man er afsluttet.

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler for dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykke tilbagekaldes.

Kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Revision af persondatapolitikken:

Hjerteforeningen Fredensborg er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forbeholder os retten til at ændre og revidere Hjerteforeningens Fredensborg’s persondatapolitik.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Hjerteforeningen Fredensborg

Dataansvarlig

Preben Romme, Webmaster

Tlf. 24241663      mail adresse: [email protected]