<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vi søger frivillige

Hjerteforeningen har lokalforeninger over det meste af landet. De repræsenterer Hjerteforeningen i lokalsamfundet og sikrer Hjerteforeningens landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. Lokalforeningerne er båret af frivillige kræfter.

Lokalforeningen består af frivillige i lokalområdet, der arbejder for hjertesagen. Du kan enten være med i bestyrelsesarbejdet eller arbejde i forskellige aktivitetsgrupper under bestyrelsen.

Lokalforeningen har vide rammer for deres aktiviteter, så længe aktiviteterne ligger inden for Hjerteforeningens formål. De kan fx arrangere foredrag, motionsaktiviteter og hjertecafeer, ligesom mange lokalforeninger anlægger hjertestier i deres område til gavn for folkesundheden. Politisk er Hjerteforeningens lokalforeninger også på banen, når de tager vigtige emner på sundhedsområdet op til lokal debat.

Lokalforeningerne har indflydelse på Hjerteforeningens arbejde, idet de som en del af den demokratiske proces inddrages i flere planlægningsmøder årligt. Hvert år gennemføres fx regionsmøder, hvor lokalforeningerne har mulighed for dialog med Hjerteforeningens daglige ledelse. Lokalforeningernes bestyrelse indgår i Hjerteforeningens repræsentantskab.

Læs mere om det frivillige arbejde i Hjerteforeningen her

Vi har brug for frivillige der kan være med til fortsætte og udvikle aktiviteter og koordinere Hjerteforeningens aktiviteter lokalt i Egedal

Så har du lyst til at gøre en forskel og ønsker at arbejde frivilligt for hjertesagen, kan du kontakte undertegnede for at høre mere

Kontakt Frivilligkonsulent Martin Walsøe, Hjerteforeningen

Mobil: 2166 7404 eller på mail [email protected]