<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen København K/Ø

Generalforsamling i København K/Ø

Skrevet onsdag d. 21. februar 2024

Hjerteforeningen’s Lokalforening København K/Ø afholder ordinær Generalforsamling torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18.00 i Østerbro Sundhedshus, Randersgade 60, 1. sal, 2100 København Ø.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2023
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

Ved spørgsmål kan formand Anna Maria Dehn kontaktes på mail: [email protected]

Forslag mailes til: [email protected] (senest 29-02-2024)