<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen København K/Ø

Generalforsamling i København K/Ø

Skrevet tirsdag d. 27. december 2022

Hjerteforeningen’s Lokalforening København K/Ø indkalder til ordinær General-forsamling onsdag d. 18. jan. 2023 kl. 17.00 i lokalerne hos Nabo Østerbro, Odensegade 6, 2100 København Ø.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2022
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

Ved spørgsmål kan formand Anna Maria Dehn kontaktes på mail: [email protected]

Forslag mailes til: [email protected] (senest 03-01-2023)