<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Endelig Generalforsamling 2022

Skrevet tirsdag d. 8. februar 2022

Hjerteforeningens motionsklub Børkop
Afholder
Generalforsamling
For årene 2020/21

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Hjerteforeningens Motionsklub Børkop
Onsdag d. 23.februar 2022 Kl.18 Gårslev hallen mødelokale.

Vi starter med spisning derefter, Kl.19 generalforsamlingen.

Dagsorden:

Ifølge vedtægterne

Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Med hensyn til spisning skal tilmelding ske: senest søndag d.20 februar 2022

husene@ymail.com eller. tlf.30302890,
Eller lambertsennass@profibermail.dk tlf 21767801

bemærk: drikkevarer betaler man selv, til fordelagtige priser.
Bestyrelsen