<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Allerød

Referat fra Generalforsamling 2022

Skrevet søndag d. 30. januar 2022

Corona restriktionerne muliggjorde, at vi Onsdag den 26. januar 2022 igen kunne afholde en normal generalforsamling med fysisk fremmøde.

Før generalforsamlingen gav Klinisk diætist Ulla Bahne os et inspirerende foredrag med titlen “Kurven fuld af hjertesundhed”.

Teknikken forberedes      Dirigenten gør klar til arbejdet 

Kirsten præsenterer Ulla Bahne      Ulla Bahne gav fordraget “Kurven fuld af sundhed”, hvor der uden løftet pegefinger blev ryddet op i kostmyter og forvirrende sundhedsbudskaber. 

Imellem foredrag og generalforsamling bød vi på en let forfriskning (vand, vin, kransekage og knækbrød).   

 

 

Kl. 20.00 holdt vi, med fuld respekt for corona restriktionerne generalforsamlingen i Bibliotektes Store Sal. 

Dagsordenen var:

 1.    Valg af dirigent, hvor Ebbe Andersen blev foreslået og valgt.
 2.    Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt.
 3.    Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering. Desværre var der udsendt et forkert regnskab, men kasseren fremlagde og gennemgik det korrekte, så alle fik korrekt information.
 4.    Der var ikke indkommet nogen forslag.
 5.    Valg af bestyrelse
  1. På valg var nedenstående, og alle blev genvalgt:
   1. Bestyrelsesmedlem Kurt Bjernemose
   2. Bestyrelsesmedlem Grete Bjernemose
   3. Bestyrelsesmedlem Lis Moll Andersen
   4. Bestyrelsesmedlem Heidi Jensen
   5. Bestyrelses suppleant Kirsten Christiansen
   6. Bestyrelses suppleant Bent Yde Larsen
 6.    Under  eventuelt var der nogen snak.

Til sidst bad formanden alle om at være opmærksomme på eventuelle mulige kandidater til bestyrelsen, da der indenfor de næste år må forventes at skulle vælges nye bestyrelsesmedlemmer!

Til sidst takkede formanden dirigent og bestyrelse for vel udført indsats, samt de fremmødte for deltagelse i hjertesagen.