<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Allerød

Referat fra Generalforsamling 2021

Skrevet søndag d. 28. februar 2021

Referat fra Generalforsamlingen i Hjerteforeningen Allerød onsdag d. 10. februar 2021.

 

På grund af coronasituationen blev mødet holdt Virtuelt, hvor deltagerne deltog fra deres hjem.

Udover bestyrelsen og suppleanter ( Lis , Grete, Ole, Kurt, Stig, Kirsten og Bent) (Afbud fra Lilla og Heidi) deltog 4 medlemmer samt fra hovedkontoret Sara og Martin.

Martin valgt som dirigent, kunne straks give bolden videre til en video fra hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft, hvori hun redegjorde for 2020 og den specielle måde året var forløbet. Meget foregået digitalt, hvilket nok ville fortsætte dog i en modificeret form når coronaen gav mulighed derfor. Specielt henviste hun til motion på nettet, som en god mulighed nu hvor al anden form er nedlukket.

Derefter gennemgik Lis beretningen om året hvor stor set alt var blevet aflyst, dog nåede vi nytårsmarchen, der var en stor succes med mere end 75 deltagere.

Ole gennemgik regnskabet. Vore annonceudgifter fik vi ikke meget fornøjelse af, og derudover pegede Ole også på de relativt stor gebyrbeløb, som banken pålægger vor konto. Medlem Jytte undrede sig over den stor stigning i forhold til året før, Ole havde undersøgt andre banker, men uden bedre resultat, og Martin kunne oplyse at det var noget hovedkontoret var opmærksom på, men foreløbig ingen løsning.

Der var ingen forslag indkommet, hvorfor man gik til valg af bestyrelse. Lilla, Ole og Stig blev genvalgt ligesom suppleanterne, Kirsten og Bent. Efter forslag fra Martin blev der foretaget en delvis foreløbig konstituering. Kurt formand, Lilla eller Lis næstformand, Ole kasserer og Stig sekretær og med Grete samt Lis motion, og Heidi fortsat det praktiske.

Evt.: Kurt oplyste om ny facebookside, samt ny mailadresse !!!. Endvidere kunne han oplyse han var i gang med at finde nye hjertestier i Lynge og Bloustrød,  dels opstramning på den gamle i Allerød, og har aftalt møde med kommunen i marts om samme. Kirsten der havde fået nogle foredrag gjort klar, men af gode grunde blev de jo ikke til noget, efterlyste forslag fra medlemmerne til emner i 2021. I den sammenhæng foreslog Martin at man evt. kunne etablere lokale foredrag på nettet .  Grete oplyste at hun og Kurt var blevet hjertestarter ambassadører. I denne sammenhæng fortalte hun at hvis der i de områder der er ophængt hjertestartere, er fire der vil gå sammen til Landsindsamligen, vil det kunne udløse service i et år på disse.

Efter en lille time Kunne Martin takke af for en vellykket ny form for generalforsamling

Ref::

Stig