<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra virtuel generalforsamling

Skrevet torsdag d. 8. april 2021

Dette år 2020 i Hjerteforening Vesthimmerland har været præget af nedlukning, genåbning osv. med deraf manglende aktivitet.

Et stort  plus har været den store donation fra Lionsklubben. Vi modtog  50.000 kr. til oprettelse af nye hjertestier i det bynære rum.

Vi takker, og planlægningsarbejdet er i gang i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.

Valg til bestyrelsen gik hurtigt, alle fortsætter med en enkelt ændring.

Helen Schøning, formand

Ellen Nørgaard, Næstformand

Rita Frederiksen, kasserer

Ilselil Pedersen, Dorte Bak, Paul Schøning og Per Sørensen(tidligere suppleant) som bestyrelsesmedlemmer

Peter Christiansen fortsætter som suppleant.

Vi håber på et sundt og aktivt 2021 i Hjerteforeningen !