<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion – 2020

Skrevet onsdag d. 21. november 2018

Der mulighed for at tilmelde sig hjertemotion

 

Tilmeld dig ved at sende en mail til Tovholder Klaus Brodersen mail: kbro@adslhome.dk

Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer, som hjertepatienter har påbegyndt i regioner og kommuner. I Hjerteforeningen vil vi gerne hjælpe patienterne med livslang rehabilitering – og det sker bedst i lokalområdet, hvor patienten bor. Vigtige faktorer ved livslang rehabilitering er motion, faglige input og socialt samvær med andre mennesker med hjertesygdom.

Hjerteforeningens Hjertemotionstilbud består af et motionsforløb, hvor deltagerne mødes en gang om ugen i 1½ time. De motionerer – men har også tid til hyggeligt samvær og erfaringsdeling.

Hjerteforeningen København V tilbyder en times Hjertemotion + en halv times socialt samvær. Træningen Varetages af en uddannet fysioterapeut, der løbende bliver opdaterret omkring behandling af hjerte-kar-sygdomme.

Hjerteholdene træner hver uge i alt 32 gange. 16 gange i foråret og 16 gange i efteråret.

Træningssted:
Sundhedshuset Vesterbro
Vesterbrogade 121
1620 København V

Tidspunkt: Mandage fra kl. 16.00 – 17.00 + (30 minutters samvær bag efter træning)

Pris: Det koster kun 400 kr. at deltage for 16 gange

Tilmelding sker efter “først til mølle”-princippet ved at kontakte Hjerteforeningen København V.

Klaus Brodersen mail: kbro@adslhome.dk Mobil: 2344 5605