<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling i Hjerteforening

Skrevet fredag d. 12. februar 2021

Kære medlem af Hjerteforeningen i Vejle

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Vejle

onsdag den 10. marts kl. 19.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du blot benytte linket der er sendt til medlemmerne. I mailen finder du også en kort beskrivelse af, hvordan du logger på. Det vil være muligt at logge på fra kl. 18.45 – mødet forventes at vare højest 1 time.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller har du ikke modtaget mødelinket, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi håber at møde dig virtuelt den 10. marts.

Med venlig hilsen

Per Eriksen

Formand Hjerteforeningen Vejle