<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Vejen

Aktiviteter aflyst frem til Pinsen!

Skrevet tirsdag d. 10. marts 2020

I Hjerteforeningen følger vi løbende udviklingen vedrørende coronavirus i Danmark og de forholdsregler, myndighederne anbefaler. I Hjerteforeningen har vi et særligt og stort ansvar overfor både hjertepatienterne og sundhedsmyndighedernes mulighed for at håndtere denne meget specielle og kritiske situation. Et ansvar vi selvfølgelig tager – og tager meget alvorligt.

Frem til den 2. juni gennemfører Hjerteforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage. Konkret betyder det, at alle lokale aktiviteter aflyses frem til Pinsen. Det vil sige fx:

 • Patientstøtter på hospitaler
 • Giv Liv instruktørkurser
 • Giv Liv – 30 minutters introduktion til livreddende førstehjælp
 • Hjertemotion
 • Foredrag
 • Hjertecaféer
 • Børnebørnenes madværksteder
 • Generalforsamlinger i lokalforeninger og klubber
 • Bestyrelsesmøder
 • Blodtryksmålinger
 • MediYoga
 • Andre lokale aktiviteter (udflugter, svømmehold, sociale aktiviteter mm.)

 

Der kommer løbende opdateringer på www.hjerteforeningen.dk/corona der som nævnt vil være omdrejningspunkt for al information.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Vejen