<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat generalforsamlingen 2019

Skrevet lørdag d. 2. marts 2019

Referat generalforsamling den 28.02.2019  kl.19.00 i Frivillighuset, Storegade 25, Varde

Pkt. Emne Debat Beslutning
1 Valg af dirigent og referent

 

 

 

 

 

 

 

Annette Nielsen, frivilligkonsulent HB, blev forslået og valgt.

 

CT referent

Der var i alt mødt 15 deltagere op til GF
2 Bestyrelsens beretning.

 

 

 

 

 

 

Et aktivt år med mange forskellige aktiviteter såsom, Nytårsmarch, blodtryksmålinger i hele Varde kommune, Karlsgårde dag, mælkefestival, påsketur i Vrøgum, Sct. Hans bål, Kviesø gåtur, hjertemotion med rigtig mange deltagere, landindsamling og julekoncert, så det har givet sved på panden  
3 Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

 

 

 

 

Regnskabet blev fremlagt til orientering  
4 Behandling af indkomne forslag.

 

 

 

 

Ingen forslag  
5 Valg af bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

På valg er: Margit Madsen, Calle Tøtrup som begge ønsker genvalg, desuden Kaj Løkke Sørensen som ikke ønsker genvalg. Jamie Pedersen er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen. .

Supleanterne Henry Nielsen og Karin Beck Frandsen ønsker ikke genvalg.

 

 

Velkommen til de nye suppleanter

Margit og Calle genvalgt.

Der blev valgt to nye suppleanter: Conni Schmidt Wiirfel, Hyldehaven 111, Varde. 24944700 og Karl J. Bargisen, Gl. Roustvej 16, Varde, 21447639, elseog karl@stofanet.dk

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

 

 

Margit takkede Kaj, Karin, Jamie og Henry for et godt samarbejde og håbede på, at vi stadig kan trække på dem til forskellige aktiviteter.

Efter GF fik Annette ordet og holdt et forrygende godt foredrag om frivilligheden i Hjerteforeningen. Tak til hende og tak for en god aften.