<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Varde Generalforsamling afholdt virtuelt den 15.03.2021 kl. 19.00

Skrevet mandag d. 29. marts 2021

Hjerteforeningen Varde generalforsamling afholdt virtuelt den 15.03.2021 kl. 19.00
Pkt. Emne Debat Beslutning 1 Valg af Dirigent og fremvisning af
videohilsen fra Adm. Direktør for Hjerteforeningen Anne Kaltoft
Jacob Hedelund blev foreslået af bestyrelsen
Jacob Hedelund blev valgt og overtog mødeledelsen

2 Formandens beretning v./ Margit Madsen
Formanden bød alle velkommen og meddelte at det har været en
speciel tid her i 2020 og 2021.
Generalforsamlingen bliver derfor holdt on – line, vi er 7 pers. tilstede.
Godkendt som fremført
Vi startede ud traditionen tro med Nytårsmarch d. 1. januar
ved Karlsgårde Sø, omkring 30 pers. var ude at gå. Vi afholdte
generalforsamling ellers har alt været lukket ned. Hjerte Motion
har været i gang indtil vi måtte være 5 pers., så sluttede det
også. Mit håb er at komme i gang igen, men vi må jo se tiden an.

3 Kasserens beretning v./ Calle Tøtrup
Regnskabet blev gennemgået og udviste et overskud på godt
8.800,- kr. og et indestående på lige knap 49.500,- kr
Godkendt – men ikke påkrævet af lokalforeningens
generalforsamling idet regnskabet foreligges
hovedorganisationen til endelig
godkendelse

4 Indkomne forslag Ingen forslag Ingen

5 Valg af lokalbestyrelse På valg : Margit Madsen og Calle Tøtrup, Begge blev genvalgt uden modkandidater
Valg af suppleanter På valg :
Karl J. Bargisen og Conni Schmidt Begge blev genvalgt uden modkandidat

6 Eventuelt: Alm. Samtale om løst og fast og
en tak til Jacob Hedelund for at
styre begivehederne
Intet kan besluttes under
eventuelt.

Hjerteforeningens Varde

Vagn Justesen

Presse ansvarlig

Mobil: 30495023

E-mail: vagn@turbopost.dk