<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerte- og Lungetransplantationsklubben

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub

Lørdag d. 17. september 2022 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på:
                   Best Western Plus Hotel Svendborg, Svendborg
                   Centrumpladsen 1 • 5700 Svendborg • Telefon 62 17 62 08

Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te m.m. før mødet fra kl. 10.30 til 11.00.

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.

Mødet er tidligere varslet i NOVA VITA nr. 2, juni/juli 2022, samt på hjemmesiden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 til orientering
 4. Indkomne forslag*
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.
 5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5:
  Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  Trine Larsen (ønsker ikke genvalg)
  Lene Kjær (ønsker ikke genvalg)
  Peter Schønning (er villig til genvalg)
  Kathleen Pade (er villig til genvalg)

 6. Eventuelt.

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og        formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud på mail umiddelbart inden generalforsamlingen.

Af hensyn til frokosten bagefter bedes I tilmelde jer til gernerpeetz@gmail.com
senest 1. september 2022.

Praktiske oplysninger

Sted
Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1 • 5700 Svendborg • Telefon 62 17 62 08
Datoer
Lørdag 17. september 2022 kl. 11:00 - 12:00
Kontaktperson
Trine Larsen
transplantation@hjerteforening.dk
20655707