<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerte- og Lungetransplantationsklubben

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub

Lørdag d. 17. september 2022 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på:

Best Western Plus Hotel Svendborg, Svendborg

Centrumpladsen 1 • 5700 Svendborg • Telefon 62 17 62 08

Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te m.m. før mødet fra kl. 10.30 til 11.00.

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.

Mødet er tidligere varslet i NOVA VITA nr. 2, juni 2022, samt på hjemmesiden.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 til orientering
  4. Indkomne forslag*
    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.
  5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5:

Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Trine Larsen (ønsker ikke genvalg)
Lene Kjær (ønsker ikke genvalg)
Peter Schønning (er villig til genvalg)
Kathleen Pade (er villig til genvalg)

6. Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og        formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud på mail umiddelbart inden generalforsamlingen.

Af hensyn til frokosten bagefter bedes I tilmelde jer til [email protected]
senest 1. september 2022.

Praktiske oplysninger

Sted
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Kontaktperson
Trine Larsen
transplantation@hjerteforening.dk
20655707