<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerte- og Lungetransplantationsklubben

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Skrevet fredag d. 4. juni 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub

 

Lørdag d. 18. september 2021 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på:

Hotel Randers, Randers, Torvegade 11 • 8900 Randers • Telefon 86 42 34 22

 Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te og rundstykker før mødet fra kl. 10.30 til 11.00.

 

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.

Mødet er tidligere varslet i NOVA VITA nr. 2, juni 2021, samt på her hjemmesiden d. 4 juni.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 til orientering
  4. Indkomne forslag *
  5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Carsten Scott Simonsen (er villig til genvalg)

Casper Niclas Pedersen (ønsker ikke genvalg)

Jean Nielsen (ønsker ikke genvalg)

 

  1. Eventuelt.

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og  formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud på mail umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der en let frokost. Af hensyn til traktementet beder vi om en særskilt tilmelding til generalforsamlingen.