<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Tønder

Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2023, klokken 18.00 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være indsendt
til formanden Vivi-Ann Clausen senest 20. februar)
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, ca. klokken 19, er der foredrag med titlen “Tillykke med min sygdom” , ved Jesper Outzen, med opvækst og rødder i Tønder, der i 2017, som 41 årig, blev ramt af en blodprop i hjertet, en oplevelse som Jesper har betegnet som “en af sine bedste livsoplevelser !”
Jesper har om nogen tacklet sit sygdomsforløb på sin helt egen måde, med stort menneskeligt format og ud fra et grundlæggende positivt livssyn – og så han er en inspirerende fortæller.

Hjerteforeningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød ved arrangementet – Da der sædvanligvis er rift om pladserne, vil vi sætte pris på tilmelding via mail til formanden eller andet bestyrelsesmedlem opført nedenfor, også for at vi kan sikre at der er  brød til alle.

Kun medlemmer af Hjerteforeningen har stemmeret, der kan ikke udstedes fuldmagt.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Vivi-Ann Clausen (formand) [email protected]
Nis Peter Jollmann (kasserer) [email protected]
Hans Bossen, (sekretær) [email protected]
Anne Bohn Høggaard, libero. [email protected]
Hans Nielsen, libero. [email protected]

Praktiske oplysninger

Sted
Medborgerhuset Østergade Tønder