<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2022

Skrevet fredag d. 14. januar 2022

– årets generalforsamling i Hjerteforeningen, lokalforeningen for Tønder Kommune, blev afholdt tirsdag den 15. marts, 2022.

Sted: Medborgerhuset, Frivilligcenter Tønder, Østergade

Jacob Hedelund blev valgt til dirigent.

Formanden Vivi-Ann Clausen berettede om årets begivenheder

Nis Peter Jollmann gennemgik i hovedtal regnskabet for året, foreningen er i fin form rent økonomisk.

Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles.

Genvalg til siddende bestyrelse og velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Hans Bossen. Bestyrelsen konstituerede sig med Vivi-Ann Clausen som formand, Nis Peter Jollmann som kasserer/næstformand, Hans Bossen som sekretær og Anne Bohn Høggaard som libero, Hans Nielsen, Lisbeth Lindhart som menige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen var vært ved kaffe/vand/brød i forbindelse med generalforsamlingen.

Tak til de fremmødte.

Bedste hilsener
Bestyrelsen