<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2. marts 2020 referat

Skrevet tirsdag d. 3. marts 2020

Generalforsamling i Medborgerhuset i Tønder den 02.03.2020

Deltagere:

Bestyrelsen: Vivi-Ann Clausen (formand), Nis Peter Jollmann(kasserer), Anne Bohn Høggaard (sekretær) og Hans Nielsen (bestyrelsesmedlem) samt
Jacob Hedelund (Hjerteforeningens Frivillig konsulentfor Team Syd) og knap 15 interesserede medlemmer.

Nis Peter Jollmann bød vedkommen til alle samt til aftenens foredragsholder, klinisk diætist Mary Coyle, som fortalte om kost og kostvaner for Hjertepatienter.

Mary Coyle fortalte om spørgeskemaet ”HjerteKost” som blev uddelt til alle deltagerne, så vi kunne besvare spørgsmålene og på baggrund af disse svar fik vi en god snak om sund hjertekost.

Tak for et godt foredrag, Mary. Forhåbentlig blev vi lidt klogere mht. kost for Hjertepatienter.

Derefter gik vi videre til generalforsamlingen, hvor Jacob Hedelund blev valgt til dirigent og Anne Høggaard blev valgt som referent.

Ordet blev herefter givet til formanden Vivi-Ann Clausen som fortalte om MediYoga holdene og Hjertemotionsholdene, som alle er fyldt op. Fortalte ligeledes at vi eventuelt vil starte et Hjertemotions hold op i Skærbæk.

Mad holdene har vi ikke fået gang i år pga. manglende leder.

Til maj starter fodboldhold op i Løgumkloster. (Fodbold for hjertet – et samarbejde med bl.a. DBU)

Nis Peter Jollmann aflagde som kasserer regnskab, som blev godkendt.  Endvidere fortalte han om alle vores aktiviteter samt om §18 midlerne fra Tønder Kommune, som har støttet op omkring Foreningens aktiviteter.

Valg af bestyrelse samt suppleanter – alle blev genvalgt!

Eventuelt:

ECCO SUMMERCAMP for HJERTEBØRN for børn mellem 10-14 år er planlagt til 29.06 – 02.07.2020 i Ecco Center i Tønder
På forespørgsel af Jacob Hedelund blev bestyrelsen spurgt om vi var interesseret i at d hjælpe til. De positive svar blev noteret af Jacob.
Som foredragsholder var der ønske om at få en Hjertelæge, der kunne fortælle os lidt om vores ”hjerter”!

Herefter sluttede generalforsamlingen og der var kaffe og snitter til alle.
Anne Bohn Høggaard – 02.02.2020