<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion efterår 2019

Skrevet onsdag d. 17. april 2019

Vi har nu planlagt efterårets hold hjertemotion. Vi fortsætter med 2 hold henholdsvis tirsdage og onsdage klokken 15.30 i træningsafdelingen på Tønder sygehus, ledet af de 2 dygtige fysioterapeuter fra hjerteafdelingen rehabiliteringsteam, Line og Mario. Holdene starter første uge i september (uge 36) og sæsonen afsluttes i starten i december (uge 49). Ialt 14 træningsdage, pris pr. deltager 400 kroner samlet for efterårssæsonen.
Personer der er i et rehabiliteringsforløb på sygehuset men som ønsker at fortsætte træningen når igangværende forløb er afsluttet, ligesom deltagere der allerede deltager på hjerteholdene, kan tilmelde sig via personalet på træningsafdelingen. Andre interesserede kan tilmelde sig til via mail på toender@hjerteforeningen.dk, eller på et af følgende telefonnumre til Hjerteforeningen Tønder:
21695385 (Vivi-Ann) 21331310 (Anne) eller 24495696 (Nis Peter)