<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os

Velkommen!

Thisted lokalkomite er en underafdeling af Hjerteforeningen. Den har til opgave at forestå foreningens arbejde indenfor lokalområdet og arbejder i fuld overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter.

Et medlemsskab koster 220 kr. årligt. For par/familiemedlemsskaber er prisen 335 kr. årligt.
Man kan også melde sig ind som livsvarigt medlem - her er prisen hhv. 2300 og 3500 kr. en gang for alle.

Oplysning, støtte og rådgivning
Lokalkomiteens hovedformål er at synliggøre Hjerteforeningen, at oplyse om hjerte/kredsløbssygdomme og deres forebyggelse, samt at yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende, bl.a. i form af selvhjælpsgrupper.