<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Thisted

Endelige dagsorden til Generalforsamlingen 14. marts 2022 kl. 19,00

Skrevet fredag d. 25. februar 2022

Da der kun er indkommet et enkelt forslag til generalforsamlingen, ser dagsordenen ud som følger:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab til orientering
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, på valg er:
  1. Mona Bendixen – modtager genvalg
  2. Rita Hougaard – modtager genvalg
  3. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem – Ida Rytter
 6. Eventuel