<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Thisted

Endelige indkaldelse til Generalforsamling den 3.3.2020

Skrevet tirsdag d. 25. februar 2020

Generalforsamling Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00,

Frivillig Thy, Nytorv 8.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag, ingen indkomne

5. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Mona Bendixen,           modtager genvalg
Nina Vognsen,              modtager genvalg

6. Valg af to suppleanter, på valg er:

Ole Christensen,           modtager genvalg
Jette Degn,                    modtager genvalg

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Anders Thomsen, redningsmand ved Kystdirektoratet i Vorupør fortælle om arbejdet som redningsmand.
Anders deltog for nyligt i redningsaktionen, da en mor og hendes søn blev skyllet i havet fra molen i Vorupør.