<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Årsberetning 2018.

Skrevet søndag d. 18. februar 2018

Generalforsamling 12/2/18, Årsberetning for 2017.

Velkommen til alle og tak fordi I er kommet.
Vi skal have valgt en dirigent, bestyrelsen vil foreslå Nina Vognsen.
Foreningen har 1.1. 2018 1259 medlemmer = + 58, fortrinsvis medlemmer fra den nedlagte Motionsklub.
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, har deltaget i Formandsmøder, regionsmøder, o.lig som alle afholdes i Aalborg. Desuden var tre af os i Hirtshals til et Regionskursus for alle bestyrelser i Nordjylland. Og jeg deltog i Hjerteforeningens årsmøde en weekend i Nyborg.
Børnebørns Madværksted. Et pilotprojekt som Nordjylland deltog i.
Fire utrolig dejlige lørdage, med nogle rigtig modige børn/bedster, der alle fik lært at bruge nye og sundere råvarer.
Desværre kunne vi ikke stable et hold på benene i efteråret, så det er sat i bero pt.
Gåture i Thorsted, tirsdage i ulige uger fra medio marts til medio oktober.
Et dejligt, og fasttømret tilbud, med mange faste deltagere, uanset vejret.
Landsindsamling for andet år i træk lå Thisted Kommune helt i top.
Vore 97 indsamlere samlede 110,000 kr ind (i 2016 103,000) kun slået af Odense med 113.000 kr (de er 200,000 indb., vi 45,000)
Vi havde 15 meget aktive koordinatorer, der samlede deres indsamlere til en kop kaffe inde de gik ud med vores smukke hjerter.
Koordinatormøde 3 uger før, Levering af alle materialerne, Evalueringsmøde.
Jeg springer lige frem til i år, for 2018 bliver et skæbnesvangert år for Hjerteforeningens landsindsamling. Vi skal på landsplan have 7000 indsamlere og de skal tilsammen indsamle min 7 mil, ellers må vi ikke afholde landsindsamling mere.
Hvis der er nogle af jer der vil afse et par timer i år, vil vi være meget taknemmelige, I bestemmer selv hvor langt og længe I vil gå, og vi har kun oplevet at vores indsamlere er blevet taget utrolig godt imod, I kan tilmelde jer på hjerteforeningens hjemmeside, i det distrikt hvor i bor, og I kan også risikere at blive ringet op af Hjerteforeningen, der vil spørge om I vil samle ind.
Alle som samler ind for Hjerteforeningen d. 22. april, modtager et lod til lodtrækningen om en Rio Kia (værdi 174.999 kr.). Udover indsamlere, får også koordinatorer og indsamlingsledere et gratis lod d. 22. april.
Det er kun indsamlere over 18 år, som får et lod, hvilket skyldes lovgivning på lotteri-området.
Og Hjerteforeningen får som eneste forening vores Gallashow sendt om aftenen
Og så går jeg lige tilbage til årsberetningen
Lady Walk i Agger. Det var 8. gang Lady Walk donerede penge til Hjerteforeningen, de seneste tre år ½ mill. om året. Vejret tillod desværre ikke at vi målte blodtryk, men vi får talt med mange, dejlige kvinder.
Blodtryksmålinger, en af vores kerneydelser.
Vi kom mange steder i kommunen, spredt over det meste af året, målte i 2017 næsten 500 blodtryk hvor Dyrskuet toppede med 200 målinger heraf 80% på mænd.
Vi havde fået plads i Jægernes telt, en rigtig god plads, for dér kommer mændene.
Derud over har vi målt blodtryk i Matas i Thisted og Hurup, et mangeårigt samarbejde ”Elsk hjertet”, Hurup apotek, Hanstholm Centret og Hannæs Hallen som led i kommunens projekt ”Sundhed på toppen”.
Frivillig Fredag på Store Torv, sidste fredag i september.
Der er en god dag at mødes med mange andre foreninger og mange besøgende.
Det er blevet noget af et tilløbsstykke siden vi er blevet samlet i et stort telt.
Hjerte Café
Vores nyeste tiltag, er kommet stille og rolig i gang. Sidste tirsdag i hver måned.
Et forum hvor man kan komme og tale med andre ”hjertepatienter”, vi har haft en sygeplejerske Pernille Monrud fra Rådgivningen i Aarhus, mange gik klogere hjem efter det møde. Vi har hygget os og drukket alkoholfri gløgg, men vi kunne godt ønske os nogle flere deltagere.
Hjertets vagabond, alias Michael Vesterskov.
Musikeren M.V. havde haft et lidt dramatisk forløb i forbindelse med en hjerte-sygdom, og følte at Hjerteforeningen havde været en meget stor hjælp for hans kone og datter, derfor tilbød han lokalforeningerne et foredrag med sange til en rimelig pris. Vi var nogle i bestyrelsen der synes, det kunne være sjovt at prøve noget andet – men det var IKKE en succes her i Thy. Der kom næsten ingen, men i mine øjne gik de heller ikke glip af ret meget!

Hjertemotion.
Som de fleste nok ved, blev Hjerteforeningens motionsklub nedlagt i 2017. Det var umuligt for dem at rekruttere nye folk til bestyrelsen, og samtidig kom der færre og færre deltagere til deres løb. Der var dog et arrangement de meget ønskede skulle fortsætte i Hjerteforeningens regi, nemlig Nytårsmarchen så den fortsætter. Der er nogle ildsjæle fra M.Kl. som fortsat sætter ruten op og vi står så for betaling osv.
Inden Motionsklubben blev nedlagt havde vi haft nogle møder med den tidl. bestyrelse vedr. den gratis adgang til Thy Hallens motionscenter søndag morgen. Det var en ret betydelig udgift for begge foreninger, og tilbuddet blev kun benyttet af ganske få, derfor besluttede begge foreninger at fjerne det tilskud. Det har kostet os nogle få medlemmer, men vi synes ikke vi kunne forsvare at bruge så mange penge på så få medlemmer.
Giv liv projektet, kører stille og roligt, man laver kurser i hele landet, i Thisted bliver det den 18. november, kurset er gratis, men vi skal nok annoncere og sætte pressemeddelelse i når vi kommer nærmere.
Og så vil jeg slutte med at sige tak til bestyrelsen. Der har været meget at lave, og I er der bare hver gang, uanset hvor ophængte I er derhjemme. Jeg synes vi har en god bestyrelse med stor respekt for hinandens formåen, som kan variere alt efter hvad der sker i vore privatliv. Så tak til jer alle.
Det er ikke sikkert at I som medlemmer har kunnet mærke så meget til travlheden, men glæd jer:
For den 19. marts kommer Peter Bisgaard Stæhr, der er overlæge på kardiologisk afdeling i Hjørring. Han vil tale om:
Hjerte/diabetes/kolesterol-medicin.
Hvad er det for noget, hvorfor skal jeg have det og hvad skal jeg passe på?
Møde endelig op, husk lige at tilmelde jer så vi har kaffe til alle.