<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Syddjurs

Reminder: Generalforsamling 14. marts 2022 kl. 19.00

Skrevet tirsdag d. 8. marts 2022

Kære medlemmer af Hjerteforeningen Syddjurs,
I henhold til vedtægterne informerer vi hermed om, at der ikke er nogen indkomne forslag til drøftelse på den kommende generalforsamling.

Generalforsamlingens dagsorden er herefter:
1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning,
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering,
4. Behandling af indkomne forslag (udgår)
5. Valg af bestyrelse,
6. Eventuelt

Alle er velkommen – af hensyn til planlægning anmodes om tilmelding på https://lokal.hjerteforeningen.dk/syddjurs/

På bestyrelsens vegne 

Peter Bisgaard Jensen, formand