<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Syddjurs

Generalforsamling 8. marts

Skrevet tirsdag d. 16. februar 2021

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Mandag den 8. marts 2021 kl. 17

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til formand Jens Klitgaard på mail: [email protected]

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via nedenstående link. Mødet forventes at vare max 1 time.

Tilmeld dig – klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Vi håber at møde dig virtuelt den 8. marts.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Syddjurs