<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nye hjertestier ved Lübker golf & spa Resort

Skrevet onsdag d. 15. juli 2020

De 2 Hjertestier på hhv. ca. 5 (rød rute) og ca. 2,5 km. (gul rute) er en integreret del af resortets golfanlæg.

Naturmæssigt er området meget smukt med varierende natur med løv- og granskov, åer og søer. I området er fundet ikke mindre end 5 sjældne orkidèarter, samt spidssnudet frø, løgfrø og salamander, hvilket blandt andet er grunden til, at dele af området er fredet og ikke må betrædes. Man kan også være heldig at se både rådyr, krondyr, egern og et stort fugleliv. Her vil man kunne spotte såvel små spurvefugle imellem træer og buske og store rovfugle, der svæver rundet over området spejdende efter et bytte. Midt i området ligger en fredet jættestue, som er blevet genopbygget af Nationalmuseet, ligesom der er fundet levn fra denne tid på det meste af golfarealet.

Selvom stierne ikke er officielt indviet, kan de allerede nu anvendes. Stierne vil kunne benyttes af de fleste, da de hovedsageligt er grusbelagte og uden større udfordringer. Der er muligt at få en forfriskning eller få stillet sulten på brasseriet i Lodge eller Square Cafè og Lounge.

Udgangspunktet for kan for stiernes vedkommende være fra begge af resortets hovedbygninger:

Lübker Square, Lübker Allé 123, 8581 Nimtofte (via Ramtenvej)
Lübker Lodge, Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte (via Hovedvej 16)
Der er mulighed for parkering begge steder. Toiletter ved Square og Lodge må anvendes. Læs mere om Lübker Golf & Spa resort:  www.lubker.com

Der er mulighed for offentlig transport ved hovedvej 16

Samarbejdspartnere:

Lübker golf & spa resort

XL Byg, Ryomgård