<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

(Gen)stiftende generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 31. august 2021

Kære medlem

Du indbydes hermed til genstiftende generalforsamling torsdag den 23. september kl. 19.00 på Sørupvej 29A, 5700 Svendborg.

Idet det ikke lykkedes at skaffe en fuldtallig bestyrelse ved forårets generalforsamling forsøger vi derfor igen, og kan med glæde meddele at der er nok kandidater til at genetablere en bestyrelse og dermed en Hjerteforening i Svendborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Kandi

daterne til bestyrelsen er Ulla Bebe Krog, Villy Andersen, Rita Foged, Lars Foged og Palle Jacobsen.

Er du interesseret i at være en del af bestyrelsen, så kontakt Ulla Bebe Krog på 22 54 56 56, da der er to vakante pladser.

Indkomne forslag skal sendes til Ulla Bebe Krog senest den 9. september på svendborg@hjerteforening.dk.

Generalforsamlingen forventes at vare en halv time og der vil serveres vand og kaffe.

Kom og støt op om den nye bestyrelse og hør hvad de har i tankerne af spændende aktiviteter i Svendborg Kommune!

Mvh Hjerteforeningen Svendborg