<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlingen er afholdt

Skrevet søndag d. 14. marts 2021

Der har været afholdt generalforsamling online. Marianne Petersen og Eva Jensen ønskede ikke genvalg, men begge vil gerne fortsætte som frivillige, og Marianne er fortsat tovholder for Hjertemotion. Da vi mistede kassereren i sommer, trådte Helen Bøgenæs til på den post, men ønsker ikke at stille op til bestyrelsen. Helen vil gerne være frivillig. Tak til jer alle tre for det og ikke mindst for det store arbejde, I har lagt hos Hjerteforeningen i Svendborg.

 

Villy Andersen stillede op og blev valgt -velkommen i Hjerteforeningen, Villy.

Der var desværre kun to ud over bestyrelsen til onlinegeneralforsamlingen, og med Villys valg, er vi kun tre, Rita Foged og jeg selv. Det er ikke nok til en bestyrelse, men vi lukker ikke……….. Tvært imod er vi på udkig efter et par mere, så vi kan stille fem medlemmer og bevare en bestyrelse og ikke kun et udvalg. Jeg håber, vi snarest kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og vælge et par bestyrelsesmedlemmer, så vi kan komme i gang med arbejdet, når der lukkes op igen.

Venlig hilsen

Ulla Bebe Krog

Formand