<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion starter igen efter nytår den 8. januar 2020

Skrevet tirsdag d. 28. august 2018

hver onsdag fra kl. 14.30 – 16.00 i Midtbyhallen

med fysioterapeut Antje Benkier

Pris: 200 kr. for 4 måneder

Tilmelding til Kirsten Kittner tlf. 22472617 eller mail: kirstenkittner@Yahoo.dk