<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Sønderborg

Generalforsamling og foredrag – 6. marts 2023

Skrevet tirsdag d. 7. februar 2023

Hjerteforeningen Sønderborg afholder generalforsamling og foredrag

mandag den 6. marts kl. 18.30 i Frivillighedens Hus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2023

3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 til orientering

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden Anette Tranekjer på mail: [email protected] senest den 27. februar 2023.

Med Sisyfos ombord

Kom ind og hør om en hjertepatients fortælling om et forsøg på en singlehanded jordomsejling.

Henning Böhm fik i 2010 4 blodpropper i hjertet – alle inden for ½ år. Hans læge vurderede, at han kun havde 1/3 chance for at overleve endnu et år. Så derfor besluttede han sig til at opleve noget, så han hævede en pension og købte en 36 fods sejlbåd, sagde farvel til familien, planlagde sin egen begravelse og sejlede så af sted med tungt hjerte, men med kurs mod USA og kun med katten Felix som gast.

Hør om hvilken positiv forskel ens livslyst, humør og drømme kan gøre for helbredet.

Bestyrelsen vil gerne byde på et lille traktement, så derfor er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig inden 1. marts 2023 til Birgit Bladt enten på mail: [email protected] eller telefon 2764 0760.