<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat Generalforsamling 25. februar 2020

Skrevet søndag d. 28. juni 2020

Hjerteforeningen Slagelse. Referat generalforsamling. 25.02.2020

Generalforsamlingen var annonceret- november 2019 på hjemmesiden og dermed rettidigt indkaldt.

1. Valg af dirigent: Charlotte Andersen, Hjerteforeningen

2. Bestyrelsens beretning: Pia læste den op. Den ligger på foreningens hjemmeside. Ingen bemærkninger

3. Fremlæggelse af regnskab: Peter fremlagde regnskab, som er godkendt af hoved-kontoret og underskrevet af bestyrelsen. Ingen bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag til behandling.

5. Valg af bestyrelse: Følgende personer blev valgt:

– Laurits Nielsen, Ægirsvej 22, 4200 Slagelse.

– Niels Wiese, Valbygårdsvej 90, 4200 Slagelse

– Frank Jørgensen, Ahornvej 49, 4220 Korsør

– Peter Sinding Sørensen, Krudthusvej 47, 4200 Slagelse.

– Ea Jensen, Antvortskov Allé 107

– Pia Bruun Madsen, Parkvej 44, 4200 Slagelse.

– Suppleant Signe Søborg.

6. Eventuelt – intet til referat.

Bestyrelsen konstituerede sig på den kommende bestyrelsesmøde, hvilket først var d. 22.06.2020.

Referent

Pia Bruun Madsen