<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Deltag i nyt internationalt projekt

Skrevet lørdag d. 30. oktober 2021

Kære patienter og pårørende
Et nyt internationalt projekt har til formål at forbedre medicinering efter udskrivelse fra hospital. Dette gøres ved først at beslutte en række effektmål som altid bør indgå i forskning omkring forbedring afmedicinering efter udskrivelse.
Baggrunden for at udvælge og beslutte bestemte effektmål kommer fra et internationalt initiativ der skal få forskere verden over til at koordinere deres studier inden for behandling af patienter uanset område.

Du kan evt. se en lille film om initiativet her (engelsk): https://youtu.be/g1MZi2mzK1U

Farmaceuter fra blandt andet Sygehusapotekerne i Danmark samarbejder lige nu med farmaceuter fra Norge,  Schweitz, Belgien, Slovenien, Holland og Tyskland på at beslutte hvilke er de vigtigste effektmål når man vil undersøge hvordan medicinering efter hospitalsudskrivelse kan forbedres for at øge sundhed og livskvalitet.

Region Sjælland har udviklet en spørgeskemaundersøgelse hvor både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere skal vurdere forskellige effektmål i forhold til hinanden.

Hvis du kan svare JA til begge nedenstående spørgsmål vil vi meget gerne invitere dig til at deltage i undersøgelsen:

  • Har du (eller en person du drager omsorg for) været indlagt på hospital i mere end et døgn inden
    for det seneste år?
  • Var du (eller personen) i behandling med 5 eller flere lægemidler ved udskrivelsen?

Spørgeskemaundersøgelsen foregår i 2-3 runder som hver tager ca. 30 min at udfylde.
Spørgeskemaundersøgelsen foregår i perioden november 2021 til marts 2022. For hver runde modtager du en e-mail med et link til online spørgeskema.
Din deltagelse er frivillig og dit samtykke til deltagelse kan til enhver tid trækkes tilbage. Der vil ikke blive indsamlet specifik information om din medicin eller helbred og alt information behandles og opbevares anonymiseret.

Har du lyst til at hjælpe med dette vigtige initiativ, eller høre mere, så kontakt: trn@regionsjaelland.dk