<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Slagelse

Foredrag 22.02.2022 og efterfølgende Generalforsamling

“Med Sisyfus ombord” – Kom og hør Henning Böhm´s livsbekræftende foredrag om en drøm og et forsøg på en jordomsejling på trods af hjertesygdom.

Pause med sandwich (tilmelding nødvendig senest 21. februar af hensyn til bestilling af sandwich).

Herefter Generalforsamling i henhold til vedtægterne med følgende program:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse.

Tilmelding ifm. sandwich skal, af hensyn til antal, ske på mail til slagelse@hjerteforeningen.dk

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os på ovennævnte mail.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Praktiske oplysninger

Sted
Slagelse Bibliotek, Store mødesal, Stenstuegade, 4200 Slagelse