<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skjern/Tarm/Videbæk

Generalforsamling den 07. februar 2023

Skrevet søndag d. 15. januar 2023

Indkalder til generalforsamling
Den 07. februar 2023 kl. 19.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter,
Vestervang 28, 6920 Videbæk

Indkaldelse til generalforsamling annonceret i ugebladene i uge 3

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest den 24. januar 2023 til Marius Trip [email protected]

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 er der et spændende foredrag ved
Praktiserende Læge Brian Nørgård Albertsen, Vorgod / Videbæk, der vil fortælle om hvordan opnås det bedste samarbejde mellem patient og et moderne lægehus med hensyn til forebyggelse og behandling af sygdom.
Hjerteforeningen er vært ved et mindre traktement.
Tilmelding senest 05. februar 2023 til Marius Trip 22563181
eller Erik Hansen 22165650
Alle er velkommen.
Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Hjertet på rette sted
Venlig hilsen Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk