<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skjern/Tarm/Videbæk

Generalforsamling den 03. februar 2022

Skrevet fredag d. 14. januar 2022

Indkalder til generalforsamling
Den 03. februar 2022 kl. 19.00 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, Skjern

Indkaldelse til generalforsamling annonceret i ugebladene i uge 3

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest den 20. januar 2022 til Marius Trip [email protected]
Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 er der et spændende foredrag ved
Speciallæge/Hjertelæge Kristian Korsgaard Thomsen, Skjern
der vil fortælle om Hjerte-kar sygdomme, behandling og efterfølgende genoptræning. (rehabilitering)
Hjerteforeningen er vært ved et mindre traktement.
Tilmelding senest 31. januar 2022 til 22563181 eller 20222963
Alle er velkommen. Corona retningslinjer må følges.
Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Hjertet på rette sted
Venlig hilsen Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk