<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling den 06. februar 2020 i Tarm Bowlingcenter kl. 19.00

Skrevet søndag d. 12. januar 2020

Indkaldelse til generalforsamling annonceret i ugebladene i uge 3

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt

senest den 23. januar 2020 til formanden Marius Trip, kamatrip@skjern-net.dk