<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling den 07. februar 2019 kl. 19.00 på Hotel “Falken”, Videbæk

Skrevet onsdag d. 9. januar 2019

Indkaldelse til generalforsamling annonceret i ugebladene i uge 3

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt

senest den 24. januar 2019 til formanden Marius Trip, kamatrip@skjern-net.dk